Projekt: Kan svensk landtransport blive fossiluafhængig i 2030?

Ligesom Danmark ønsker Sverige at blive uafhængig af fossile brændstoffer. Spørgsmålet er hvordan. I et nyt projekt kaldet ”Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – Hur realiserar vi målet?” ønsker en række svenske aktører inden for transport med støtte fra energimyndighederne at undersøge, hvordan svensk landtransport kan blive uafhængig af fossile brændstoffer i 2030. Et af svarene bliver sandsynligvis en stigende brug af biobrændstoffer, hvis man spørger projektlederen.

F&U-gennembrud: Lav biobrændstoffer på sollys

Omvendt fotosyntese. Det kalder en forskergruppe fra Københavns Universitet med professor Claus Felby spidsen sin sensationelle opdagelse. Gruppen har fundet en metode, hvor sollys kan øge produktionshastigheden af biobrændstoffer og andre bioprodukter markant. Københavns Universitet er medlem af BioRefining Alliance, som netop arbejder for at fremme avanceret bioraffinering.

Nyt DTU-forskningscenter får 150 mio. kr. til udvikling af alternative brændstoffer og kemikalier

Villum Fonden har doneret 150 millioner kroner til et nyt forskningscenter på DTU, der skal udvikle bæredygtige alternativer til brændstoffer og kemikalier, der i dag er baseret på fossile resourcer. Forskerne får mulighed for at afprøve idéer, der har høj risiko for ikke at lykkes, men som også har potentialet til at blive den teknologi, som verden efterspørger.

Topsøe og DTU får 12 mio. kr. til at omdanne sukker til bioplast

Plast bliver i dag primært produceret på olie, men i fremtiden skal det i højere grad laves ud fra biobaserede råstoffer. I innovationsprojektet Cat2BioChem: New Catalytic Processes to Bio-Based Chemicals vil vores to medlemmer Haldor Topsøe og DTU i samarbejde med Perstorp AB udvikle konkurrencedygtig bioplast baseret på sukker.

Bioøkonomipanel: Madaffald er en ressource

Det Nationale Bioøkonomipanel fremlægger nu 7 anbefalinger til en bedre udnyttelse af organisk affald – herunder bedre rammer for forskning,test og markedsskabelse til udvikling af bæredygtige bionedbrydelige eller biobaserede produkter. Direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard, sidder i panelet, der tidligere er kommet med anbefalinger til anvendelse af henholdsvis gul og grøn biomasse.  

MEC: 1000 job og trecifret milliontilskud kan gå tabt om kort tid

Hvis forligskredsen bag energiforliget ikke træffer en beslutning om mål for 2G bioethanol hurtigst muligt, risikerer Maabjerg Energy Concept at miste sit EU-tilskud på 293 millioner kroner. Dette vil i så fald ske i udgangen af marts, som er deadline for udnyttelsen af tilskuddet. Herefter vil projektet og dermed 1000 job sandsynligvis gå tabt.