2G

UNCTAD: SECOND GENERATION BIOFUEL MARKETS: STATE OF PLAY, TRADE AND DEVELOPING COUNTRY PERSPECTIVES

UNCTAD’s first report on the state of biofuel technologies in 2007 highlighted a sector with great potential, but at the time that was a long way off from markets. In 2015, countries made commitments toward a more environmentally balanced future through the Sustainable Development Goals (SDGs), and now seek to expand policies for low-carbon development after the agreement reached in Paris at COP21.

Replik: Der bliver brug for både bioethanol og biogas

Lars Yde (Ingeniøren 3. februar) mener, at ethanol er ‘som en hund i et spil kegler i forhold til det fremtidige energisystem’, og at hele halmressourcen derfor bør reserveres til biogas. Jeg har hørt argumentet om at reservere hele halmressourcen til biogas før, og undrer mig hver gang over, hvorfor folk, der arbejder med methanisering af CO2 fra biogas, finder det særlig relevant at hakke på bioethanol.

MEC: 1000 job og trecifret milliontilskud kan gå tabt om kort tid

Hvis forligskredsen bag energiforliget ikke træffer en beslutning om mål for 2G bioethanol hurtigst muligt, risikerer Maabjerg Energy Concept at miste sit EU-tilskud på 293 millioner kroner. Dette vil i så fald ske i udgangen af marts, som er deadline for udnyttelsen af tilskuddet. Herefter vil projektet og dermed 1000 job sandsynligvis gå tabt.

Usikkert at satse på fremtidens teknologi

Kristian Pihl Lorentzen (V) mener ikke, at det giver mening at fastlægge en køreplan for grøn transport frem mod 2050. Hans hovedargument er, at det ikke giver mening, fordi ”vi ikke kender fremtidens teknologi”. Hermed læner han sig op ad en forestilling om, at vi nok finder på noget helt nyt inden 2050. Det er imidlertid ikke sandsynligt.