ILUC

EU-Parlamentet vedtager kompromisforslag om biobrændstoffer

Efter en flerårig proces om ændringer i brændstofskvalitets- og VE-direktivet vedtog EU-Parlamentet i dag det kompromisforslag, som repræsentanter fra Rådet og Parlamentet kom frem til tidligere på måneden. Forslaget blev vedtaget med et solidt flertal i miljøudvalget, ENVI. Derfor forventede man også, at det ville komme igennem i plenaren. Resultatet betyder, at der nu kommer et loft på 1G-biobrændstoffer på 7 procent og et ikke-bindende mål for 2G-biobrændstoffer på 0,5 procent. Flere fortalere for 2G-biobrændstoffer udtrykte dog skuffelse over, at målet for avancerede (2G) biobrændstoffer ikke blev bindende.

Miljøudvalg vedtog kompromisforslag om biobrændstoffer

Tirsdag den 14. april vedtog EU-Parlamentets miljøudvalg ENVI det kompromisforslag om biobrændstoffer og ILUC udarbejdet af det lettiske formandskab efter forhandlinger mellem repræsentanter for Rådet og Parlamentet. Her var man blevet enige om et ikke-bindende mål for avancerede (2G) biobrændstoffer på 0,5 procent og et loft på 7 procent for konventionelle (1G) biobrændstoffer. Selvom kompromiset er mindre ambitiøst end parlamentets udspil, vurderer direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard, at beslutningen kan få sat skub i avanceret bioøkonomi i Europa.

Stem for høj iblanding af bæredygtige biobrændstoffer

BioRefining Alliance opfordrer sammen med 10 brancheorganisationer, virksomheder, fagforeninger og grønne NGO’ere de danske europaparlamentarikere til at stemme for en høj iblanding af 2. generations biobrændstoffer, når Europa-Parlamentet i denne uge skal stemme om forslag til ændringer i VE- og brændstofkvalitetsdirektivet. Læs opfordringen i brevet nedenfor.