REnescience skal hjælpe Malaysia med affaldsproblem

Som i mange andre lande ender det meste affald i Malaysia på lossepladsen. Men det skal DONG Energy nu være med til at lave om på. Gennem et samarbejde med en stor, lokal aktør inden for affaldshåndtering skal REnescience-teknologien testes i landet. Dermed får Malaysia mulighed for at udnytte den organiske del af sit affald til biogas.

Halmkonference: Alle venter spændt på rammevilkår for MEC

Fremtiden ser lys ud for de danske halmproducenter. De gyldne strå efterspørges nemlig til en række energiformål – herunder biogas, kraftvarme og avanceret bioethanol. Sidstnævnte var et stort samtaleemne på mandagens halmkonference på Christiansborg, som blandt andre medlem af BioRefining Alliance, Danske Halmleverandører, stod bag. For i disse dage skal politikerne beslutte, om de vil vedtage de rette rammevilkår for, at Danmarks første integrerede bioraffinaderi, MEC, kan blive en realitet.

Projekt: Kan svensk landtransport blive fossiluafhængig i 2030?

Ligesom Danmark ønsker Sverige at blive uafhængig af fossile brændstoffer. Spørgsmålet er hvordan. I et nyt projekt kaldet ”Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – Hur realiserar vi målet?” ønsker en række svenske aktører inden for transport med støtte fra energimyndighederne at undersøge, hvordan svensk landtransport kan blive uafhængig af fossile brændstoffer i 2030. Et af svarene bliver sandsynligvis en stigende brug af biobrændstoffer, hvis man spørger projektlederen.

F&U-gennembrud: Lav biobrændstoffer på sollys

Omvendt fotosyntese. Det kalder en forskergruppe fra Københavns Universitet med professor Claus Felby spidsen sin sensationelle opdagelse. Gruppen har fundet en metode, hvor sollys kan øge produktionshastigheden af biobrændstoffer og andre bioprodukter markant. Københavns Universitet er medlem af BioRefining Alliance, som netop arbejder for at fremme avanceret bioraffinering.