Anne Grete Holmsgaard

Mål for avancerede biobrændstoffer er med i EU-strategi

EU kommissionen har den 20 juli udsendt sin strategi om ” lav-emissions mobilitet” frem mod 2030. Det sker samtidig med, at medlemslandene har fået meddelt deres mål for CO2 reduktioner i den såkaldte ikke-kvote sektor (transport, landbrug, opvarmning ed oliefyr mv). Inden for disse områder skal EU under ét reducere med 30% frem til 2030 (ift. 2005). Lande med højt BNP skal reducere mindre, øvrige lande mindre. Danmark skal reducere med 39%.

God udmelding fra regeringen: 0,9 procent avancerede biobrændstoffer

Fra 2020 skal alle brændstofleverandører sikre iblanding af 0,9 procent avancerede biobrændstoffer i energiforbruget til transport. Sådan lyder det i dag i en udmelding fra regeringen. Ifølge direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard er det et vigtigt skridt på vejen frem mod målet om en dansk produktion af avanceret bioethanol. Dog er der stadig brug for en garantiordning for låntagning, hvis et dansk bioraffinaderi skal blive en realitet.

Halmkonference: Alle venter spændt på rammevilkår for MEC

Fremtiden ser lys ud for de danske halmproducenter. De gyldne strå efterspørges nemlig til en række energiformål – herunder biogas, kraftvarme og avanceret bioethanol. Sidstnævnte var et stort samtaleemne på mandagens halmkonference på Christiansborg, som blandt andre medlem af BioRefining Alliance, Danske Halmleverandører, stod bag. For i disse dage skal politikerne beslutte, om de vil vedtage de rette rammevilkår for, at Danmarks første integrerede bioraffinaderi, MEC, kan blive en realitet.

Replik: Der bliver brug for både bioethanol og biogas

Lars Yde (Ingeniøren 3. februar) mener, at ethanol er ‘som en hund i et spil kegler i forhold til det fremtidige energisystem’, og at hele halmressourcen derfor bør reserveres til biogas. Jeg har hørt argumentet om at reservere hele halmressourcen til biogas før, og undrer mig hver gang over, hvorfor folk, der arbejder med methanisering af CO2 fra biogas, finder det særlig relevant at hakke på bioethanol.

Usikkert at satse på fremtidens teknologi

Kristian Pihl Lorentzen (V) mener ikke, at det giver mening at fastlægge en køreplan for grøn transport frem mod 2050. Hans hovedargument er, at det ikke giver mening, fordi ”vi ikke kender fremtidens teknologi”. Hermed læner han sig op ad en forestilling om, at vi nok finder på noget helt nyt inden 2050. Det er imidlertid ikke sandsynligt.

Vækstudspil: Analyse af 2G biobrændstoffer klar i start 2016

Regeringen præsenterede mandag den 23. november sit vækstudspil Vækst og udvikling i hele Danmark . Her peger den på potentialet i avancerede biobrændstoffer og forventer at færdiggøre sin analyse af mulighederne for dansk produktion og anvendelse af disse i begyndelsen af 2016. “Positivt, men vi vil kraftigt opfordre til, at analysen går lynhurtigt, så der kan komme gang i de politiske forhandlinger om bla. iblanding af 2,5% 2G bioethanol i benzin,” siger direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard.