Topnyhed

Cirkulær økonomi – skal vi fortsat brænde så meget affald?

Formanden for regeringens rådgivende udvalg om Cirkulær Økonomi, professor Flemming Besenbacher, var gæst på Alliancens årsmøde 29. marts. Her fremhævede han bl.a. behovet for, at vi bryder med vanetænkningen, hvis vi skal kunne komme op på et niveau, hvor vi bliver blandt de bedste til at udnytte ressourcerne i affaldet og til at skabe nye forretninger inden for cirkulær økonomi.

Fortsat flertal for iblanding af avancerede biobrændstoffer

Et flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, SF og Alternativet kan bakke op om iblanding af 0,9 procent avancerede biobrændstoffer. Sådan lød det, da Folketinget havde 1. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport.

BioValue sætter fokus på en bedre udnyttelse af den grønne biomasse

Forsknings- og innovationsplatformen BioValue SPIR – et samarbejde mellem forskere og virksomheder inden for bioraffinering – har nu været aktiv i tre år. BioRefining Alliance har interviewet platform manager Jane Lindedam om de resultater BioValues forskellige projekter har opnået indtil nu, hvad partnerne vil arbejde videre med den kommende tid og hvilke perspektiver hun ser.

Mål for avancerede biobrændstoffer er med i EU-strategi

EU kommissionen har den 20 juli udsendt sin strategi om ” lav-emissions mobilitet” frem mod 2030. Det sker samtidig med, at medlemslandene har fået meddelt deres mål for CO2 reduktioner i den såkaldte ikke-kvote sektor (transport, landbrug, opvarmning ed oliefyr mv). Inden for disse områder skal EU under ét reducere med 30% frem til 2030 (ift. 2005). Lande med højt BNP skal reducere mindre, øvrige lande mindre. Danmark skal reducere med 39%.

God udmelding fra regeringen: 0,9 procent avancerede biobrændstoffer

Fra 2020 skal alle brændstofleverandører sikre iblanding af 0,9 procent avancerede biobrændstoffer i energiforbruget til transport. Sådan lyder det i dag i en udmelding fra regeringen. Ifølge direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard er det et vigtigt skridt på vejen frem mod målet om en dansk produktion af avanceret bioethanol. Dog er der stadig brug for en garantiordning for låntagning, hvis et dansk bioraffinaderi skal blive en realitet.