avancerede biobrændstoffer

Mål for avancerede biobrændstoffer er med i EU-strategi

EU kommissionen har den 20 juli udsendt sin strategi om ” lav-emissions mobilitet” frem mod 2030. Det sker samtidig med, at medlemslandene har fået meddelt deres mål for CO2 reduktioner i den såkaldte ikke-kvote sektor (transport, landbrug, opvarmning ed oliefyr mv). Inden for disse områder skal EU under ét reducere med 30% frem til 2030 (ift. 2005). Lande med højt BNP skal reducere mindre, øvrige lande mindre. Danmark skal reducere med 39%.

God udmelding fra regeringen: 0,9 procent avancerede biobrændstoffer

Fra 2020 skal alle brændstofleverandører sikre iblanding af 0,9 procent avancerede biobrændstoffer i energiforbruget til transport. Sådan lyder det i dag i en udmelding fra regeringen. Ifølge direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard er det et vigtigt skridt på vejen frem mod målet om en dansk produktion af avanceret bioethanol. Dog er der stadig brug for en garantiordning for låntagning, hvis et dansk bioraffinaderi skal blive en realitet.

Projekt: Kan svensk landtransport blive fossiluafhængig i 2030?

Ligesom Danmark ønsker Sverige at blive uafhængig af fossile brændstoffer. Spørgsmålet er hvordan. I et nyt projekt kaldet ”Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – Hur realiserar vi målet?” ønsker en række svenske aktører inden for transport med støtte fra energimyndighederne at undersøge, hvordan svensk landtransport kan blive uafhængig af fossile brændstoffer i 2030. Et af svarene bliver sandsynligvis en stigende brug af biobrændstoffer, hvis man spørger projektlederen.