DONG Energy

REnescience skal hjælpe Malaysia med affaldsproblem

Som i mange andre lande ender det meste affald i Malaysia på lossepladsen. Men det skal DONG Energy nu være med til at lave om på. Gennem et samarbejde med en stor, lokal aktør inden for affaldshåndtering skal REnescience-teknologien testes i landet. Dermed får Malaysia mulighed for at udnytte den organiske del af sit affald til biogas.

Replik: Der bliver brug for både bioethanol og biogas

Lars Yde (Ingeniøren 3. februar) mener, at ethanol er ‘som en hund i et spil kegler i forhold til det fremtidige energisystem’, og at hele halmressourcen derfor bør reserveres til biogas. Jeg har hørt argumentet om at reservere hele halmressourcen til biogas før, og undrer mig hver gang over, hvorfor folk, der arbejder med methanisering af CO2 fra biogas, finder det særlig relevant at hakke på bioethanol.

Kommercielle 2G-bioethanolanlæg i verden

Teknologierne inden for raffinering af cellulosebaserede rest- og affaldsprodukter til bioethanol er nået et punkt, hvor de er klar til kommercialisering – ikke mindst hos de danske virksomheder, der arbejder med dette. Derfor er de første 2G-bioethanolanlæg begyndt at skyde op rundt omkring i verden og flere er på vej. På kortet ses de kommercielle anlæg, der allerede er bygget eller er planlagt til at blive bygget inden for de næste år. Oversigten opdateres løbende og hvis man har tilføjelser eller rettelser til denne, er man mere end velkommen til at kontakte kommunikationsleder Julie Søgaard

Derfor går Inbicon i dvale: Teknologien er klar til fuldskala

Teknologien er udviklet og klar til at komme op i fuldskala. Derfor vælger DONG Energy i 2015 at skrue helt ned for sin produktion af 2G bioethanol på demonstrationsanlægget Inbicon og koncentrere sig om fuldskala-projekter i blandt andet Danmark og Brasilien. Det fortæller Direktør i DONG Energy New Bio Solutions, Henrik Maimann, til flere medier.