Maabjerg Energy Concept

God udmelding fra regeringen: 0,9 procent avancerede biobrændstoffer

Fra 2020 skal alle brændstofleverandører sikre iblanding af 0,9 procent avancerede biobrændstoffer i energiforbruget til transport. Sådan lyder det i dag i en udmelding fra regeringen. Ifølge direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard er det et vigtigt skridt på vejen frem mod målet om en dansk produktion af avanceret bioethanol. Dog er der stadig brug for en garantiordning for låntagning, hvis et dansk bioraffinaderi skal blive en realitet.

Halmkonference: Alle venter spændt på rammevilkår for MEC

Fremtiden ser lys ud for de danske halmproducenter. De gyldne strå efterspørges nemlig til en række energiformål – herunder biogas, kraftvarme og avanceret bioethanol. Sidstnævnte var et stort samtaleemne på mandagens halmkonference på Christiansborg, som blandt andre medlem af BioRefining Alliance, Danske Halmleverandører, stod bag. For i disse dage skal politikerne beslutte, om de vil vedtage de rette rammevilkår for, at Danmarks første integrerede bioraffinaderi, MEC, kan blive en realitet.

Replik: Der bliver brug for både bioethanol og biogas

Lars Yde (Ingeniøren 3. februar) mener, at ethanol er ‘som en hund i et spil kegler i forhold til det fremtidige energisystem’, og at hele halmressourcen derfor bør reserveres til biogas. Jeg har hørt argumentet om at reservere hele halmressourcen til biogas før, og undrer mig hver gang over, hvorfor folk, der arbejder med methanisering af CO2 fra biogas, finder det særlig relevant at hakke på bioethanol.

MEC: 1000 job og trecifret milliontilskud kan gå tabt om kort tid

Hvis forligskredsen bag energiforliget ikke træffer en beslutning om mål for 2G bioethanol hurtigst muligt, risikerer Maabjerg Energy Concept at miste sit EU-tilskud på 293 millioner kroner. Dette vil i så fald ske i udgangen af marts, som er deadline for udnyttelsen af tilskuddet. Herefter vil projektet og dermed 1000 job sandsynligvis gå tabt.