EU

Mål for avancerede biobrændstoffer er med i EU-strategi

EU kommissionen har den 20 juli udsendt sin strategi om ” lav-emissions mobilitet” frem mod 2030. Det sker samtidig med, at medlemslandene har fået meddelt deres mål for CO2 reduktioner i den såkaldte ikke-kvote sektor (transport, landbrug, opvarmning ed oliefyr mv). Inden for disse områder skal EU under ét reducere med 30% frem til 2030 (ift. 2005). Lande med højt BNP skal reducere mindre, øvrige lande mindre. Danmark skal reducere med 39%.

MEC: 1000 job og trecifret milliontilskud kan gå tabt om kort tid

Hvis forligskredsen bag energiforliget ikke træffer en beslutning om mål for 2G bioethanol hurtigst muligt, risikerer Maabjerg Energy Concept at miste sit EU-tilskud på 293 millioner kroner. Dette vil i så fald ske i udgangen af marts, som er deadline for udnyttelsen af tilskuddet. Herefter vil projektet og dermed 1000 job sandsynligvis gå tabt.

Mål for biobrændstoffer i europæiske lande

I Energiaftalen af 22. marts 2012 står der, at “Der gennemføres ændring af biobrændstofloven med henblik for at sikre iblanding af 10% biobrændstoffer i 2020.” I dag har vi en iblanding på 5,75%. Desuden har man på EU-niveau siden vedtaget et ikke-bindende mål for avancerede biobrændstoffer på 0,5%, hvor de enkelte medlemslande skal byde ind med (gerne mere ambitiøse) nationale mål. Hermed en oversigt over, hvad andre EU-lande har meldt ind eller allerede har vedtaget af nationale mål for biobrændstoffer.

5 quick questions regarding biofuels in Finland

EU has agreed on a non binding target of 0.5% advanced biofuels in the transport sector. Finland is one of the most ambitious member states when it comes to biofuel targets. BioRefining Alliance has interviewed Marko Janhunen from one of the large producers of advanced biofuels in Finland, UPM, about the country’s current policies and prospects for advanced biofuels and bioproducts.

Miljøudvalg vedtog kompromisforslag om biobrændstoffer

Tirsdag den 14. april vedtog EU-Parlamentets miljøudvalg ENVI det kompromisforslag om biobrændstoffer og ILUC udarbejdet af det lettiske formandskab efter forhandlinger mellem repræsentanter for Rådet og Parlamentet. Her var man blevet enige om et ikke-bindende mål for avancerede (2G) biobrændstoffer på 0,5 procent og et loft på 7 procent for konventionelle (1G) biobrændstoffer. Selvom kompromiset er mindre ambitiøst end parlamentets udspil, vurderer direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard, at beslutningen kan få sat skub i avanceret bioøkonomi i Europa.

Ny rapport: EU kan sagtens levere egen biomasse til 2G-biobrændstof

Hvis EU sætter et mål på 1,25% for avancerede biobrændstoffer vil europæiske lande være i stand til at levere en tilstrækkelig mængde råmateriale fra affald og restprodukter – mindst fire gange mere end nødvendigt – til at producere den nødvendige mængde cellulosebaseret 2G-biobrændstof, viser ny rapport fra The International Council for Clean Transportation (ICCT). Ved at bruge egne råmaterialer og producere 2G-biobrændstoffer kan EU skabe tusindvis af job ved at bygge og drive bioraffinaderier i hele Europa, konkluderer rapporten.