biobrændstoffer

Mål for avancerede biobrændstoffer er med i EU-strategi

EU kommissionen har den 20 juli udsendt sin strategi om ” lav-emissions mobilitet” frem mod 2030. Det sker samtidig med, at medlemslandene har fået meddelt deres mål for CO2 reduktioner i den såkaldte ikke-kvote sektor (transport, landbrug, opvarmning ed oliefyr mv). Inden for disse områder skal EU under ét reducere med 30% frem til 2030 (ift. 2005). Lande med højt BNP skal reducere mindre, øvrige lande mindre. Danmark skal reducere med 39%.

F&U-gennembrud: Lav biobrændstoffer på sollys

Omvendt fotosyntese. Det kalder en forskergruppe fra Københavns Universitet med professor Claus Felby spidsen sin sensationelle opdagelse. Gruppen har fundet en metode, hvor sollys kan øge produktionshastigheden af biobrændstoffer og andre bioprodukter markant. Københavns Universitet er medlem af BioRefining Alliance, som netop arbejder for at fremme avanceret bioraffinering.

Mål for biobrændstoffer i europæiske lande

I Energiaftalen af 22. marts 2012 står der, at “Der gennemføres ændring af biobrændstofloven med henblik for at sikre iblanding af 10% biobrændstoffer i 2020.” I dag har vi en iblanding på 5,75%. Desuden har man på EU-niveau siden vedtaget et ikke-bindende mål for avancerede biobrændstoffer på 0,5%, hvor de enkelte medlemslande skal byde ind med (gerne mere ambitiøse) nationale mål. Hermed en oversigt over, hvad andre EU-lande har meldt ind eller allerede har vedtaget af nationale mål for biobrændstoffer.

Usikkert at satse på fremtidens teknologi

Kristian Pihl Lorentzen (V) mener ikke, at det giver mening at fastlægge en køreplan for grøn transport frem mod 2050. Hans hovedargument er, at det ikke giver mening, fordi ”vi ikke kender fremtidens teknologi”. Hermed læner han sig op ad en forestilling om, at vi nok finder på noget helt nyt inden 2050. Det er imidlertid ikke sandsynligt.

Grøn Roadmap 2030: Biobrændstoffer giver hurtig og billig reduktion af drivhusgasser

Grøn omstilling af transportsektoren kræver en kombination af energieffektivitet, mere el og højere iblanding biobrændstoffer frem mod 2030. Men i den første del af perioden er en iblanding af biobrændstoffer den billigste vej til lavere udledning af drivhusgasser. Sådan lyder det i rapporten Grøn Roadmap 2030 – scenarier og virkemidler til omstilling af transportsektorens energiforbrug, der blev præsenteret den 16. november 2015.

Tema: MEC – Danmarks første integrerede bioraffinaderi

Maabjerg Energy Concept (MEC) ved Holstebro kan blive Danmarks første integrerede bioraffinaderi. MEC vil komme til at bestå at et eksisterende kraftvarmeanlæg og biogasanlæg samt et 2. generations bioethanolanlæg, der kan stå klar i 2018, såfremt de rette, politiske rammebetingelser kommer på plads hurtigst muligt – herunder et nationalt krav om iblanding af 2,5% 2G-bioethanol i benzin.

EU-Parlamentet vedtager kompromisforslag om biobrændstoffer

Efter en flerårig proces om ændringer i brændstofskvalitets- og VE-direktivet vedtog EU-Parlamentet i dag det kompromisforslag, som repræsentanter fra Rådet og Parlamentet kom frem til tidligere på måneden. Forslaget blev vedtaget med et solidt flertal i miljøudvalget, ENVI. Derfor forventede man også, at det ville komme igennem i plenaren. Resultatet betyder, at der nu kommer et loft på 1G-biobrændstoffer på 7 procent og et ikke-bindende mål for 2G-biobrændstoffer på 0,5 procent. Flere fortalere for 2G-biobrændstoffer udtrykte dog skuffelse over, at målet for avancerede (2G) biobrændstoffer ikke blev bindende.

Kommercielle 2G-bioethanolanlæg i verden

Teknologierne inden for raffinering af cellulosebaserede rest- og affaldsprodukter til bioethanol er nået et punkt, hvor de er klar til kommercialisering – ikke mindst hos de danske virksomheder, der arbejder med dette. Derfor er de første 2G-bioethanolanlæg begyndt at skyde op rundt omkring i verden og flere er på vej. På kortet ses de kommercielle anlæg, der allerede er bygget eller er planlagt til at blive bygget inden for de næste år. Oversigten opdateres løbende og hvis man har tilføjelser eller rettelser til denne, er man mere end velkommen til at kontakte kommunikationsleder Julie Søgaard