bioøkonomi

Cirkulær økonomi – skal vi fortsat brænde så meget affald?

Formanden for regeringens rådgivende udvalg om Cirkulær Økonomi, professor Flemming Besenbacher, var gæst på Alliancens årsmøde 29. marts. Her fremhævede han bl.a. behovet for, at vi bryder med vanetænkningen, hvis vi skal kunne komme op på et niveau, hvor vi bliver blandt de bedste til at udnytte ressourcerne i affaldet og til at skabe nye forretninger inden for cirkulær økonomi.

Development of the Nordic Bioeconomy

In 2014 the Nordic Council of Ministers initiated a new bioeconomy project: “Test centers for green energy solutions – Biorefineries and Busi- ness needs”. The purpose was to strengthen green growth in the area of the bioeconomy by analyzing and mapping the current status of the bio- economy in the Nordic countries

3F-rapport om grønne job: Det helt oplagte her og nu er Maabjerg-projektet

3F’s Grønne Tænketank udgiver i dag sin rapport Grøn Omstilling – Vejen til nye job og bedre klima. I rapporten kommer tænketanken med en række anbefalinger, der kan skabe job inden for bioøkonomi – herunder et krav om iblanding af 2,5 procent 2G-bioethanol i benzinen. Tanketanken formand, Anders Eldrup, kalder Maabjerg-projektet (MEC) det helt oplagte her og nu.

Geografiske beskæftigelsespotentialer i bioøkonomi

Med en stadigt voksende global befolkning er presset på klodens ressourcer større end nogensinde før. Stigende råvarepriser og et vedvarende pres på miljø og klima er udfordringer, der stiller krav om betydelige omstillinger af forbrug- og produktionsmønstre på globalt plan. Set med danske øjne kan bioøkonomi spille en central rolle i denne omstilling.