Nyheder

EU Grøn transport roadmap 2030

I roadmappen er der taget udgangspunkt i, at EU skal reducere udledningerne af drivhusgasser med 30% i 2030 – i non-ETS, hvor transport og landbrug […]

Cirkulær økonomi – skal vi fortsat brænde så meget affald?

Formanden for regeringens rådgivende udvalg om Cirkulær Økonomi, professor Flemming Besenbacher, var gæst på Alliancens årsmøde 29. marts. Her fremhævede han bl.a. behovet for, at vi bryder med vanetænkningen, hvis vi skal kunne komme op på et niveau, hvor vi bliver blandt de bedste til at udnytte ressourcerne i affaldet og til at skabe nye forretninger inden for cirkulær økonomi.

Fortsat flertal for iblanding af avancerede biobrændstoffer

Et flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, SF og Alternativet kan bakke op om iblanding af 0,9 procent avancerede biobrændstoffer. Sådan lød det, da Folketinget havde 1. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport.