REnescience

REnescience skal hjælpe Malaysia med affaldsproblem

Som i mange andre lande ender det meste affald i Malaysia på lossepladsen. Men det skal DONG Energy nu være med til at lave om på. Gennem et samarbejde med en stor, lokal aktør inden for affaldshåndtering skal REnescience-teknologien testes i landet. Dermed får Malaysia mulighed for at udnytte den organiske del af sit affald til biogas.

Bioøkonomipanel: Madaffald er en ressource

Det Nationale Bioøkonomipanel fremlægger nu 7 anbefalinger til en bedre udnyttelse af organisk affald – herunder bedre rammer for forskning,test og markedsskabelse til udvikling af bæredygtige bionedbrydelige eller biobaserede produkter. Direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard, sidder i panelet, der tidligere er kommet med anbefalinger til anvendelse af henholdsvis gul og grøn biomasse.  

Derfor går Inbicon i dvale: Teknologien er klar til fuldskala

Teknologien er udviklet og klar til at komme op i fuldskala. Derfor vælger DONG Energy i 2015 at skrue helt ned for sin produktion af 2G bioethanol på demonstrationsanlægget Inbicon og koncentrere sig om fuldskala-projekter i blandt andet Danmark og Brasilien. Det fortæller Direktør i DONG Energy New Bio Solutions, Henrik Maimann, til flere medier.

Affaldsraffinaderi klar til markedet

REnescience-teknologien er nu moden til at blive solgt på det kommercielle marked – og det skulle fejres. Derfor inviterede DONG Energy og Amager Ressource Center mandag den 27. januar til reception og rundvisning i REnesciences demonstrationsanlæg på Amager.