biobaserede materialer

Topsøe og DTU får 12 mio. kr. til at omdanne sukker til bioplast

Plast bliver i dag primært produceret på olie, men i fremtiden skal det i højere grad laves ud fra biobaserede råstoffer. I innovationsprojektet Cat2BioChem: New Catalytic Processes to Bio-Based Chemicals vil vores to medlemmer Haldor Topsøe og DTU i samarbejde med Perstorp AB udvikle konkurrencedygtig bioplast baseret på sukker.

Bioøkonomipanel: Madaffald er en ressource

Det Nationale Bioøkonomipanel fremlægger nu 7 anbefalinger til en bedre udnyttelse af organisk affald – herunder bedre rammer for forskning,test og markedsskabelse til udvikling af bæredygtige bionedbrydelige eller biobaserede produkter. Direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard, sidder i panelet, der tidligere er kommet med anbefalinger til anvendelse af henholdsvis gul og grøn biomasse.  

From the Sugar Platform to biofuels and biochemicals

Numerous potential pathways to biofuels and biochemicals exist via the sugar platform. This study uses literature surveys, market data and stakeholder input to provide a comprehensive evidence base for policymakers and industry – identifying the key benefits and development needs for the sugar platform.

Superabsorberende biobaserede polymerer er en realitet

Aftalen mellem Novozymes, Cargill og BASF om at producere biobaseret 3-hydroxypropionsyre (3-HP) og konvertere det til akrylsyre og superabsorberende polymerer er en succes. I august 2012 indgik de tre parter en aftale om at udvikle en proces til konvertering af 3-HP baseret på fornybare råmaterialer. Udover at konverteringen er lykkedes, så har man nu også valgt den proces, der skal opskaleres og videreudvikles.

EU og industri lancerer bioøkonomisk milliard-partnerskab – BBI

3,7 milliarder euro. Så meget skyder EU-Kommissionen og en række førende virksomheder inden for bioøkonomi sammenlagt i et nyt offentligt-privat partnerskab, BBI, der skal understøtte udvikling af ny teknologi og ikke mindst at afprøvet teknologi kommer op i stor, industriel skala. Sidstnævnte skal sikre, at teknologierne kommer over “dødens dal”, der refererer til perioden fra et produkt er færdigudviklet til det er kommercielt rentabelt. Et usædvanligt skridt fra EU-Kommissionen, der hidtil kun har støttet nye teknologier i de indledende udviklingsfaser.