Feature

© European Union 2015 - Source EP

Miljøudvalg vedtog kompromisforslag om biobrændstoffer

Tirsdag den 14. april vedtog EU-Parlamentets miljøudvalg ENVI det kompromisforslag om biobrændstoffer og ILUC udarbejdet af det lettiske formandskab efter forhandlinger mellem repræsentanter for Rådet og Parlamentet. Her var man blevet enige om et ikke-bindende mål for avancerede (2G) biobrændstoffer på 0,5 procent og et loft på 7 procent for konventionelle (1G) biobrændstoffer. Selvom kompromiset er mindre ambitiøst end parlamentets udspil, vurderer direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard, at beslutningen kan få sat skub i avanceret bioøkonomi i Europa.

Anne Grete Holmsgaard

Afgørende afstemning i EU-Parlamentets miljøudvalg

I dag, tirsdag den 24. Februar, tager Europa-Parlamentets miljøudvalg, ENVI, stilling til, om de støtter et bindende mål for iblanding af avancerede biobrændstoffer (2G), dvs. brændstoffer produceret på restprodukter fra landbrug og skov eller på affald.