Feature

Mere biomasse – mindre udledning af drivhusgasser og kvælstof

Ved at øge produktionen af biomasse og anvende den til energi kan Danmark reducere sin udledning af CO2 med 20 procent. Det er en af de opsigtsvækkende konklusioner i en opdateret version af +10 millioner tons planen, som forskere fra Københavns og Aarhus Universiteter udgav i 2012.

Seminar om bioplast og cirkulær økonomi trak fulde huse

Den 23. november holdt BioRefining Alliance og Nordisk Bioplastforening et seminar om bioplast og cirkulær økonomi. Der var deltagere fra både Sverige og Danmark – producenter, aftagere, forbrugere, forskere og politikeren Ida Auken.