Feature

Foto: Jens Bach

Vækstudspil: Analyse af 2G biobrændstoffer klar i start 2016

Regeringen præsenterede mandag den 23. november sit vækstudspil Vækst og udvikling i hele Danmark . Her peger den på potentialet i avancerede biobrændstoffer og forventer at færdiggøre sin analyse af mulighederne for dansk produktion og anvendelse af disse i begyndelsen af 2016. “Positivt, men vi vil kraftigt opfordre til, at analysen går lynhurtigt, så der kan komme gang i de politiske forhandlinger om bla. iblanding af 2,5% 2G bioethanol i benzin,” siger direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard.

mec_v_10_0011

Tema: MEC – Danmarks første integrerede bioraffinaderi

Maabjerg Energy Concept (MEC) ved Holstebro kan blive Danmarks første integrerede bioraffinaderi. MEC vil komme til at bestå at et eksisterende kraftvarmeanlæg og biogasanlæg samt et 2. generations bioethanolanlæg, der kan stå klar i 2018, såfremt de rette, politiske rammebetingelser kommer på plads hurtigst muligt – herunder et nationalt krav om iblanding af 2,5% 2G-bioethanol i benzin.