Feature

mec_v_10_0011

MEC: Kommentar til Energistyrelsens analyse af avancerede biobrændstoffer

I sidste uge udgav Energistyrelsen sin analyse af mulighederne for at fremme produktion og anvendelse af avancerede biobrændstoffer i Danmark. I dette notat kommenterer MEC rapporten og fremsætter sit eget forslag til en bredere perspektivering af effekterne af en dansk produktion og anvendelse.

svensk landtransport

Mål for avancerede biobrændstoffer er med i EU-strategi

EU kommissionen har den 20 juli udsendt sin strategi om ” lav-emissions mobilitet” frem mod 2030. Det sker samtidig med, at medlemslandene har fået meddelt deres mål for CO2 reduktioner i den såkaldte ikke-kvote sektor (transport, landbrug, opvarmning ed oliefyr mv). Inden for disse områder skal EU under ét reducere med 30% frem til 2030 (ift. 2005). Lande med højt BNP skal reducere mindre, øvrige lande mindre. Danmark skal reducere med 39%.