EU-Kommissionen

Mål for avancerede biobrændstoffer er med i EU-strategi

EU kommissionen har den 20 juli udsendt sin strategi om ” lav-emissions mobilitet” frem mod 2030. Det sker samtidig med, at medlemslandene har fået meddelt deres mål for CO2 reduktioner i den såkaldte ikke-kvote sektor (transport, landbrug, opvarmning ed oliefyr mv). Inden for disse områder skal EU under ét reducere med 30% frem til 2030 (ift. 2005). Lande med højt BNP skal reducere mindre, øvrige lande mindre. Danmark skal reducere med 39%.

Energiunion: Vi skal investere i 2G-biobrændstoffer

I sit udspil til en ny energiunion, som blev fremlagt onsdag den 25. februar, understreger EU-Kommissionen nødvendigheden af at omstille transportsektoren, som i dag er næsten helt afhængig af olie. Derfor peger man i udspillet på investeringer i bæredygtige, avancerede brændstoffer som en del af løsningen – herunder i produktion af biobrændstoffer og i bioøkonomi generelt.

Vækst, innovation og job inden for avanceret bioøkonomi

Den 25. november 2013 kunne man få unikt indblik i de industrielle muligheder og aktuelle satsninger inden for avanceret bioøkonomi med oplæg fra centrale danske og udenlandske aktører, da BioRefining Alliance afholdt konference i Fællessalen på Christiansborg.

BRIDGE 2020 – et vigtigt initiativ fra EU-Kommissionen

Nyt initiativ fra Europa-Kommissionen kaldet BRIDGE 2020 skal gennem et offentligt-privat partnerskab sætte skub i forskning og innovation inden for den biobaserede industri samt medvirke til, at nye biobaserede løsninger og produkter ikke falder i den såkaldte ‘valley of death’, inden de når at komme ud på markedet. Direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard, mener, at BRIDGE 2020 er et vigtigt initiativ.

Fyr op under bæredygtige biobrændstoffer

Det er nu vi skal fyre op under brugen af bæredygtige biobrændstoffer. I løbet af de næste seks måneder, vil det blive klart, om der er en fremtid for produktion af 2.generation biobrændstoffer i Danmark og i Europa på denne side af 2020. EU-kommissionen har fremlagt forslag med gode intentioner nemlig et ønske om at udfase de traditionelle biobrændstoffer og motivere til investeringer i 2. generation biobrændstoffer, produceret på affald, halm og andre bæredygtige restprodukter fra land- og skovbrug.

Regeringen vil kæmpe for et europæisk 2G-iblandingskrav

EU-kommissionens udspil til bæredygtig transport er for slapt. Vi skal have mere 2G-bioethanol og mindre 1G. Sådan lyder budskabet fra Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard forud for det næste EU Rådsmøde om energi, hvor udspillet skal diskuteres. Direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard, roser ministeren for den klare udmelding om et 2G-iblandingskrav.

Debat: Vi behøver ikke brænde barnets mad

BIOBRÆNDSTOFFER er ikke nødvendigvis lig med jordtyveri, sultne børn og en negativ effekt på klimaet. Det er ellers det indtryk, man får i Politikens debatsektion 23.11., hvor generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp Henrik Stubkjær sætter spørgsmålstegn ved, om landbrugsjord overhovedet kan bruges til biobrændstoffer, uden at det får negative konsekvenser for fødevarepriser og klima,