Storify

EU-Parlamentet vedtager kompromisforslag om biobrændstoffer

Efter en flerårig proces om ændringer i brændstofskvalitets- og VE-direktivet vedtog EU-Parlamentet i dag det kompromisforslag, som repræsentanter fra Rådet og Parlamentet kom frem til tidligere på måneden. Forslaget blev vedtaget med et solidt flertal i miljøudvalget, ENVI. Derfor forventede man også, at det ville komme igennem i plenaren. Resultatet betyder, at der nu kommer et loft på 1G-biobrændstoffer på 7 procent og et ikke-bindende mål for 2G-biobrændstoffer på 0,5 procent. Flere fortalere for 2G-biobrændstoffer udtrykte dog skuffelse over, at målet for avancerede (2G) biobrændstoffer ikke blev bindende.

Miljøudvalg vedtog kompromisforslag om biobrændstoffer

Tirsdag den 14. april vedtog EU-Parlamentets miljøudvalg ENVI det kompromisforslag om biobrændstoffer og ILUC udarbejdet af det lettiske formandskab efter forhandlinger mellem repræsentanter for Rådet og Parlamentet. Her var man blevet enige om et ikke-bindende mål for avancerede (2G) biobrændstoffer på 0,5 procent og et loft på 7 procent for konventionelle (1G) biobrændstoffer. Selvom kompromiset er mindre ambitiøst end parlamentets udspil, vurderer direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard, at beslutningen kan få sat skub i avanceret bioøkonomi i Europa.