Debat

Usikkert at satse på fremtidens teknologi

Kristian Pihl Lorentzen (V) mener ikke, at det giver mening at fastlægge en køreplan for grøn transport frem mod 2050. Hans hovedargument er, at det ikke giver mening, fordi ”vi ikke kender fremtidens teknologi”. Hermed læner han sig op ad en forestilling om, at vi nok finder på noget helt nyt inden 2050. Det er imidlertid ikke sandsynligt.

Vellykket workshop om grøn transport-roadmap 2030

Repræsentanter fra myndigheder, industrien, universiteter og organisationer valgte torsdag den 30 .april 2015 at bruge en hel dag på at komme med værdifulde input til udarbejdelsen af en grøn roadmap for transportsektoren frem mod 2030. Det er Energifonden, der har igangsat arbejdet med at lave scenarier, der kan vise konkrete veje til en reduktion af fossile brændstoffer i vejtransport. Arbejdet gennemføres af Ea Energianalyse med hjælp fra Dansk Energis analyseafdeling. Analysearbejdet forventes at være færdig før sommer.

Debat: Vi behøver ikke brænde barnets mad

BIOBRÆNDSTOFFER er ikke nødvendigvis lig med jordtyveri, sultne børn og en negativ effekt på klimaet. Det er ellers det indtryk, man får i Politikens debatsektion 23.11., hvor generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp Henrik Stubkjær sætter spørgsmålstegn ved, om landbrugsjord overhovedet kan bruges til biobrændstoffer, uden at det får negative konsekvenser for fødevarepriser og klima,