Miljøudvalg vedtog kompromisforslag om biobrændstoffer

Tirsdag den 14. april vedtog EU-Parlamentets miljøudvalg ENVI det kompromisforslag om biobrændstoffer og ILUC udarbejdet af det lettiske formandskab efter forhandlinger mellem repræsentanter for Rådet og Parlamentet. Her var man blevet enige om et ikke-bindende mål for avancerede (2G) biobrændstoffer på 0,5 procent og et loft på 7 procent for konventionelle (1G) biobrændstoffer. Selvom kompromiset er mindre ambitiøst end parlamentets udspil, vurderer direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard, at beslutningen kan få sat skub i avanceret bioøkonomi i Europa.

Energiunion: Vi skal investere i 2G-biobrændstoffer

I sit udspil til en ny energiunion, som blev fremlagt onsdag den 25. februar, understreger EU-Kommissionen nødvendigheden af at omstille transportsektoren, som i dag er næsten helt afhængig af olie. Derfor peger man i udspillet på investeringer i bæredygtige, avancerede brændstoffer som en del af løsningen – herunder i produktion af biobrændstoffer og i bioøkonomi generelt.

Bindende mål for 2G og klar til forhandling med Ministerrådet

Et bindende mål for avancerede (2G) biobrændstoffer på 1,25%, et loft for 1G-biobrændstoffer samt mål for ILUC (Indirect Land-Use Change) var tre af de centrale punkter, der i går blev stemt igennem EU-Parlamentets miljøudvalg, ENVI. Desuden vedtog udvalget et mandat til videre forhandling med Ministerråd og EU-Kommission. Direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard, kalder resultatet en vigtig milepæl i processen med at få et kompromis mellem EU-Parlamentet og ministerrådet I løbet af de næste 2 måneder.

Ny rapport: EU kan sagtens levere egen biomasse til 2G-biobrændstof

Hvis EU sætter et mål på 1,25% for avancerede biobrændstoffer vil europæiske lande være i stand til at levere en tilstrækkelig mængde råmateriale fra affald og restprodukter – mindst fire gange mere end nødvendigt – til at producere den nødvendige mængde cellulosebaseret 2G-biobrændstof, viser ny rapport fra The International Council for Clean Transportation (ICCT). Ved at bruge egne råmaterialer og producere 2G-biobrændstoffer kan EU skabe tusindvis af job ved at bygge og drive bioraffinaderier i hele Europa, konkluderer rapporten.

FAO: Debatten bør handle om mad OG biobrændstoffer – ikke mad versus biobrændstoffer

“Vi bør gå væk fra debatten om mad versus brændstoffer til en debat om mad og brændstoffer. Biobrændstoffer skal ikke blot ses som enten trussel eller magisk løsning.” Sådan lød det fra generaldirektøren for FN’s Fødevare- og landbrugsorganisation (FAO), José Graziano da Silva, på konferencen Global Forum for Food and Agriculture, der for nyligt blev afholdt i Berlin. Det skiver Farmers Guardian.