Pilotanlæg indviet: Fra spildevand til biopolymerer

Et nyt pilotanlæg, der skal omdanne spildevand til biopolymerer, blev mandag den 22. juni 2015 indviet ved KMCs renseanlæg i Brande. Direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard, deltog i indvielsen og holdt oplæg om perspektiver og løsninger i dansk bioøkonomi.

Fra indvielse af pilotanlægget og temadag om ressourcegenvinding. Foto: Krüger A/S

Pilotanlægget i Brande indgår i projektet BIOPOL. Målet med projektet er at udvikle teknologier og undersøge muligheder for at opbygge en fuldskala-produktion af biopolymerer til bionedbrydeligt plast ud fra spildevand.

KMC, Krüger A/S, Billund Vand A/S og Aarhus Vand A/S deltager i projektet, der er støttet af Miljøministeriets Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Processen hvor spildevand om dannes til biopolymerer består af tre trin:

1. Først beriger man spildevandsslam med bakterier, der er specialiseret i at producere PHA-biopolymerer.

2.  Herefter går bakterierne i gang med at lave PHA. For at sikre, at disse bakterier bliver de fremherskende justerer man, hvor meget næring de får i form af kulstof:

Vi kalder det sult/fest-perioder. Under sulten er der ingen adgang til kulstof for bakterierne, og under festen kan de bare æde løs. De ønskede bakterier producerer så biopolymer som oplagringsmolekyle på samme måde, som vi mennesker oplagrer fedt, siger Aviaja Hansen, der er procesingeniør i Krüger A/S til Ingeniøren

Det nu PHA-rige slam afvandes og tørres.

3. PHA tages ud fra det tørrede slam. Dette trin foregår ikke i selve pilotanlægget men på en fabrik.

Udover PHA, som kan anvendes til bioplastproduktion, kan et restprodukt, der er rig på fosfor og kulstof, anvendes som gødningsprodukt eller til energiproduktion.

Se flere billeder fra indvielsen herunder.

LÆS MERE

Ingeniøren: Fremtidens plastpose kan laves af spildevand

Billund Biorefinery