Bliv medlem

BioRefining Alliance arbejder for at skabe job, teknologieksport og industridreven innovation inden for avanceret bioøkonomi, hvor råstoffet er bæredygtig biomasse og biologisk affald.

Danmark besidder allerede stærke kompetencer i hele værdikæden fra jord- og skovbrug over biologiske, termiske og kemiske processer til færdige biobaserede produkter.

Men der er behov for en særlig indsats, hvis det skal lykkes at komme op i industriel skala, så vi også jobmæssigt høster gevinsterne af de mange private og offentlige F&U-midler, der anvendes på området.

Det er derfor alliancens mål at gøre avanceret bioøkonomi til et dansk satsningsområde, hvor der både er fokus på at skabe markedstræk for avancerede biobaserede produkter – og på de øvrige samfundsmæssige gevinster i form af øget ressourceeffektivitet og mindre belastning af klimaet.

Vores definition af avanceret bioraffinering:

Alliancen arbejder med bioraffinering, hvor råstoffet er restprodukter (biprodukter) fra land- og skovbrug samt biologisk affald fra fødevareproduktion, husholdninger mv. Der kan endvidere være tale om afgrøder fra fx marginaljorder eller om energiafgrøder, hvor udbyttet per hektar er så stort, at der ikke skabes pres på fødevareforsyningen. Med bioraffinering forstår vi alle typer af processer (biologiske, kemiske, termiske, mekaniske), hvor målet er produkter (biobrændstoffer, biokemikalier, foder, materialer mv.), der har højere værdi end konvertering af biomasse til varme og el.

Læs mere: Hvad er avanceret bioraffinering?

Hvad kan vi tilbyde?

En målrettet indsats for at skabe politisk opbakning til, at avanceret bioøkonomi gøres til et dansk satsningsområde – og at det afspejles i det politiske arbejde med EU’s regulering.

En fælles platform for virksomheder, forskningsinstitutioner, brancheforeninger og andre, der arbejder med en del af – eller hele værdikæden – i avanceret bioøkonomi.

Vidensdeling og netværksskabende aktiviteter inden for forskning og udvikling samt nye klynger og partnerskaber på tværs af virksomheder, universiteter og andre aktører.

Intern og ekstern kommunikation om danske styrkepositioner og muligheder inden for avanceret bioøkonomi, nye analyser og rapporter samt relevante politiske initiativer.

Sekretariatet stiller sig derudover til rådighed som medarrangør, oplægsholder og ordstyrer på medlemmernes seminarer, workshops og lignende arrangementer.

Hvem kan blive medlem?

Både store, mellemstore og små danske og internationale virksomheder, som har interesser i at fremme bioraffinering, kan blive medlemmer. Det samme gælder forskningsinstitutioner, interesseorganisationer, brancheforeninger samt offentlige myndigheder såsom regioner og kommuner. NGO’ere og styrelser kan få observatørstatus.

Kontakt direktør Anne Grete Holmsgaard for mere information om mulighederne og priserne for medlemskab og hvad BioRefining Alliance mere specifikt kan tilbyde din virksomhed, institution eller organisation.