Officielle henvendelser og høringssvar

En liste over officielle henvendelser og høringssvar til myndigheder i Danmark og EU fra BioRefining Alliance – alene eller i samarbejde med andre organisationer.

Høringssvar REDII

1. februar 2016

Download

Kommentarer til ”Høring om drivhusgasreduktioner i den ikke-kvotebelagte sektor”

24. april 2015

Download

Høringssvar vedr. Alternative Drivmidler

11. november 2014

Download

Høringssvar vedrørerende forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

29. september 2014

Download

Høringssvar vedrørende dobbelttælling af TER fra biodieselproduktion

10. marts 2014

Download

Høringssvar vedrørende Ressourceplan for affaldshåndtering

28. januar 2014

Download

Vedr. høring af forslag til Rådets forordning vedr. artikel 187 initiativerne (JTI’er): Bio-based Industries (BRIDGE)

23. august 2013

Download

Høringssvar vedr. 'Technology data for advanced bioenergy fuels’

22. marts 2013

Download

Høringssvar: Udkast til forslag om lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

1. marts 2013

Download

Høringssvar vedr. Biobased Industries

14. december 2012

Download

Industrial innovation in a global market

29. november 2012

Download

Høringssvar til Kommissionens forslag til ændring af VE direktivet og Brændstofkvalitetsdirektivet

5. november 2012

Download

Brev til danske MEP vedr. afstemning om kompromisforslag om biobrændstoffer og ILUC

13. april 2015

Download

Brev til danske MEP i ENVI om ILUC-forslag

26. januar 2015

Download

Brev til statsminister Helle Thorning-Schmidt, klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen samt Europaudvalget

8. oktober 2014

Download

Henvendelse til klima-, energi-, og bygningsminister Rasmus Helveg om fraværet at klima- og energimål i transportsektoren

21. februar 2014

Download

Svar fra ministeren

18. marts 2014

Download