Direktøren mener

Replik: Der bliver brug for både bioethanol og biogas

Lars Yde (Ingeniøren 3. februar) mener, at ethanol er ‘som en hund i et spil kegler i forhold til det fremtidige energisystem’, og at hele halmressourcen derfor bør reserveres til biogas. Jeg har hørt argumentet om at reservere hele halmressourcen til biogas før, og undrer mig hver gang over, hvorfor folk, der arbejder med methanisering af CO2 fra biogas, finder det særlig relevant at hakke på bioethanol.

Usikkert at satse på fremtidens teknologi

Kristian Pihl Lorentzen (V) mener ikke, at det giver mening at fastlægge en køreplan for grøn transport frem mod 2050. Hans hovedargument er, at det ikke giver mening, fordi ”vi ikke kender fremtidens teknologi”. Hermed læner han sig op ad en forestilling om, at vi nok finder på noget helt nyt inden 2050. Det er imidlertid ikke sandsynligt.

Godt kompromis men benspænd for videre forhandling

Europa-Parlamentet stemte i dag en rigtig god kompromis-pakke igennem i afstemningen om biobrændstoffer: Med udgangspunkt i et samlet mål på 10% vedvarende energi i transportsektoren vedtog man et mål på 2,5% for 2. generations biobrændstoffer (2G), et loft på 6% for 1. generations biobrændstoffer samt ILUC**-faktorer fra 2020.