Afsluttede aktiviteter

AGROBIOSAM

Den sidste del af projektet har været udarbejdelsen af en økonomisk analyse af potentialerne for Danmark i den biobaserede økonomi. Analysen blev præsenteret i forbindelse med en konference. Det er punktummet i AGROBIOSAM, men kun et af de første kommaer i fortællingen om omstillingen til det biobaserede samfund.

Roadmap for grøn transport

Projektet har haft to følgegrupper. BioRefining Alliance repræsenteret ved direktør Anne Grete Holmsgaard sad i følgegruppen ‘Grønne organisationer og teknologiske løsninger.’

Vækst, innovation og job inden for avanceret bioøkonomi

Den 25. november 2013 kunne man få unikt indblik i de industrielle muligheder og aktuelle satsninger inden for avanceret bioøkonomi med oplæg fra centrale danske og udenlandske aktører, da BioRefining Alliance afholdt konference i Fællessalen på Christiansborg.