Feature

Anne Grete Holmsgaard

Replik: Der bliver brug for både bioethanol og biogas

Lars Yde (Ingeniøren 3. februar) mener, at ethanol er ‘som en hund i et spil kegler i forhold til det fremtidige energisystem’, og at hele halmressourcen derfor bør reserveres til biogas. Jeg har hørt argumentet om at reservere hele halmressourcen til biogas før, og undrer mig hver gang over, hvorfor folk, der arbejder med methanisering af CO2 fra biogas, finder det særlig relevant at hakke på bioethanol.

cresentino960

Mål for biobrændstoffer i europæiske lande

I Energiaftalen af 22. marts 2012 står der, at “Der gennemføres ændring af biobrændstofloven med henblik for at sikre iblanding af 10% biobrændstoffer i 2020.” I dag har vi en iblanding på 5,75%. Desuden har man på EU-niveau siden vedtaget et ikke-bindende mål for avancerede biobrændstoffer på 0,5%, hvor de enkelte medlemslande skal byde ind med (gerne mere ambitiøse) nationale mål. Hermed en oversigt over, hvad andre EU-lande har meldt ind eller allerede har vedtaget af nationale mål for biobrændstoffer.