Aktuelle aktiviteter

Grøn Roadmap 2030

Energifonden har i januar 2015 igangsat og finansieret en analyse, der giver bud på, hvordan vejtransport omkostningseffektivt kan bidrage med sin proportionelle andel af Danmarks forventede reduktionsforpligtelse i 2030 – altså minimum 35%. Formand for Energifonden og direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard, er tovholder på projektet.