Temaer

Mål for biobrændstoffer i europæiske lande

I Energiaftalen af 22. marts 2012 står der, at “Der gennemføres ændring af biobrændstofloven med henblik for at sikre iblanding af 10% biobrændstoffer i 2020.” I dag har vi en iblanding på 5,75%. Desuden har man på EU-niveau siden vedtaget et ikke-bindende mål for avancerede biobrændstoffer på 0,5%, hvor de enkelte medlemslande skal byde ind med (gerne mere ambitiøse) nationale mål. Hermed en oversigt over, hvad andre EU-lande har meldt ind eller allerede har vedtaget af nationale mål for biobrændstoffer.

Tema: MEC – Danmarks første integrerede bioraffinaderi

Maabjerg Energy Concept (MEC) ved Holstebro kan blive Danmarks første integrerede bioraffinaderi. MEC vil komme til at bestå at et eksisterende kraftvarmeanlæg og biogasanlæg samt et 2. generations bioethanolanlæg, der kan stå klar i 2018, såfremt de rette, politiske rammebetingelser kommer på plads hurtigst muligt – herunder et nationalt krav om iblanding af 2,5% 2G-bioethanol i benzin.

Kommercielle 2G-bioethanolanlæg i verden

Teknologierne inden for raffinering af cellulosebaserede rest- og affaldsprodukter til bioethanol er nået et punkt, hvor de er klar til kommercialisering – ikke mindst hos de danske virksomheder, der arbejder med dette. Derfor er de første 2G-bioethanolanlæg begyndt at skyde op rundt omkring i verden og flere er på vej. På kortet ses de kommercielle anlæg, der allerede er bygget eller er planlagt til at blive bygget inden for de næste år. Oversigten opdateres løbende og hvis man har tilføjelser eller rettelser til denne, er man mere end velkommen til at kontakte kommunikationsleder Julie Søgaard

Tema: Årsmøde i BioRefining Alliance

Industrien, brancheorganisationer, universiteter og grønne NGO’ere var stærkt repræsenteret, da BioRefining Alliance mandag den 31. marts 2014 inviterede til generalforsamling og årsmøde. Det blev en spændende eftermiddag med oplæg fra fødevareminister Dan Jørgensen og Connie Hedegaards tidligere assistent, Kristian Ruby, samt muligheden for at netværke på kryds og tværs.

Tema: Strengere EU-krav til biobrændstoffer

Den 17. oktober 2012 fremlagde EU-kommissionen sit direktivforslag til ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og til ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi […]