Foreningens strategi

Bioøkonomi er et nyt område i hastig udvikling på globalt plan. I store lande som Kina, Brasilien og USA, men også i en række EU-lande, investeres der i disse år store beløb i udvikling og produktion af biobaserede produkter.

Indsatsen er drevet af flere forhold: Udsigten til at olie-æraen er ved at være forbi, stigende oliepriser og ønsket om uafhængighed af importeret olie, klimapolitik – og endelig viljen til at placere sig centralt på de voksende markeder for biobaserede produkter.

Danmark har et stærkt udgangspunkt for at kunne blive førende og skabe nye job og øgede eksportindtægter ved at satse på biobaserede produkter, hvor råstoffet er bæredygtig biomasse.

Men det kommer kun til at ske, hvis vi tør være ambitiøse og gøre bioøkonomi til et nyt dansk satsningsområde.

Det centrale spørgsmål er derfor: Vil vi i Danmark blot være kunder, der køber andre landes biobaserede produkter – eller vil vi være aktive producenter, leverandører af viden og teknologi samt den foretrukne samarbejdspartner for de bedste internationale aktører?

Svaret kan ikke vente. Det er nu, vi skal beslutte os, hvis vi vil med i front og opnå det fulde udbytte af de mange kompetencer, vi har udviklet inden for jordbrug, logistik, industri og forskning.

Med denne strategi præsenterer BioRefining Alliance sit bud på de beslutninger og indsatser, der er nødvendige, hvis Danmark skal være producent og ikke blot kunde i fremtidens bioøkonomi.

Det faglige arbejde i forbindelse med strategien har været støttet af GUDP.

Læs strategien her:
Danmark i et globalt biobaseret samfund – Vil vi være kunder eller producenter?