Mål for biobrændstoffer i europæiske lande

I Energiaftalen af 22. marts 2012 står der, at “Der gennemføres ændring af biobrændstofloven med henblik for at sikre iblanding af 10% biobrændstoffer i 2020.” I dag har vi en iblanding på 5,75%. Desuden har man på EU-niveau siden vedtaget et ikke-bindende mål for avancerede biobrændstoffer på 0,5%, hvor de enkelte medlemslande skal byde ind med (gerne mere ambitiøse) nationale mål. BioRefining Alliance har foreslået et dansk mål på 2,5% 2G-bioethanol. Regeringen har igangsat en analyse af mulighederne for 2G-biobrændstoffer, som ventes at ligge klar i start 2016. Kort herefter vil forligskredsen blive indkaldt til drøftelser.

Hermed en oversigt over, hvad andre EU-lande har meldt ind eller allerede har vedtaget af nationale mål for biobrændstoffer. (Kilde: Argus Media.)
En uddybning af disse kan læses her på engelsk

Tyskland

Siden 1. januar 2015 har Tyskland udskiftet sin iblanding af 6,25% biobrændstof målt på energiindhold, hvor affald og restbaserede biobrændstoffer havde dobbeltælling, med en 3.5% kvote for reduktion af drivhusgasemissioner. Kvoten vil blive hævet til 4% i 2017 og 6% i 2020.

Belgien

Belgien har et iblandingskrav på 4% bioethanol målt i volumen, og indtil juni 2015 6% biodiesel. Dobbelttælling blev muliggjort af 2013 lovgivning, men enhver dobbelttælling biobrændstof skal godkendes af regeringen.

Frankrig

Frankrig har et iblandingskrav på  7% ethanol målt på energiindhold, og 7,7% biodiesel. Avancerede biobrændstoffer tælle dobbelt op til 0,25% bioethanol og 0,35% for biodiesel.  Den 22. juli 2015 vedtog nationalforsamlingen, at et iblandingskrav for avancerede biobrændstoffer skal være en del af regeringens flerårige energiplan.

UK

UK Renewable Transport Fuel Obligation 2008 (RTFO) er en ordning, der kræver, at brændstofleverandører på over 450.000 liter/år mødes af en 4,75%-kvote for vedvarende forsyning, målt i volumen. Vedvarende brændstoffer skal overholde bæredygtighedskriterierne for at blive taget i betragtning i henhold til ordningen. Biobrændstoffer fremstillet af affald og restprodukter tæller dobbelt.

Italien

Siden 2015 har Italien håndhævet en iblanding på 5% målt i energiindhold for ethanol og biodiesel. Biodiesel fra affaldsprodukter, såsom brugt madolie og talg, tælles dobbelt. En iblanding af avanceret biobrændstoffer baseret på affald og non-food feedstocks på 0,6% i 2018 og 1% i 2022 gjorde, at Italien var det første EU-land med et juridisk bindende mandat for avancerede biobrændstoffer.

Spanien

Spaniens mål for biobrændstof er 4% brændstof til vejtransport målt på energiindholdet. Målet blev reduceret fra 6.5% i 2013. Der er også delmål for 4,1% af biodiesel i diesel, og 3,9% ethanol i benzin. Der er i øjeblikket ikke et dobbelttælling-system. Ifølge et lovforslag foreslår regeringen at hæve iblandingen til 5% i 2016 og 2017 6% i 2018, 7% i 2019 og 8.5% i 2020. Dette forventes at blive afsluttet og officielt vedtaget i år.

Portugal

Et iblandingskrav for biobrændstoffer på 7,5% målt i energiindholdet er på plads for 2015 og 2016, stiger til 9 pct i 2017 og 2018, før den når 10% i 2019 og 2020. Brændstoffer fra affald, restprodukter, celluloseholdige nonfood-materiale og lignocellulose materiale tæller dobbelt .

Polen

Polens iblandingskrav for biobrændstoffer er 7.1% målt i energiindhold frem til udgangen af ​​2016. Dette kan reduceres til omkring 6% for de iblandere, der køber 70% eller mere af deres råvarer fra lokale leverandører.

Holland

Holland lægger pt. en biobrændstofs-kvote på leverandører, der sælger mere end 5.000 liter/år brændstof til vejtransport. Den nuværende kvote er 6,25% målt på energiindhold, og den er indstillet til stige med 0,75% hvert år for at opnå 10 pct i 2020. Brændstof fremstillet af affald og restprodukter og fra lignocellulose tæller dobbelt.