DONG Energy vil bygge kommercielt affaldsraffinaderi i England

DONG Energy kunne onsdag den 1. juli præsentere sit projektforslag til et kommercielt affaldsraffinaderi i England baseret på REnescience-teknologien. Hvis det bliver godkendt af myndighederne, vil anlægget være det første af sin slags i fuld skala.

Grafikken viser REnescience-processen. Kilde: DONG Energy.

Det nye fuldskala-affaldsraffinaderi skal efter planen ligge i nærheden af Manchester og kunne håndtere op til 15 ton affald i timen. Ved hjælp af enzymer og let opvarmning kan det gennem REnescience-teknologien omdanne organisk affald til en biovæske, der blandt andet kan bruges til biogas-produktion. Øvrig affald såsom dåser og plast sorteres fra og sendes til genanvendelse.

”Vi offentliggør i dag projektet med en workshop i lokalområdet uden for Manchester, hvor en lang række politiske og industrielle aktører vil deltage. I den efterfølgende høringsproces vil vi afholde offentlige udstillinger og sikre, at alle har mulighed for at blive informeret om projektet og efterfølgende blive hørt i den proces, der nu følger med myndighederne,” siger Flemming Kanstrup, Senior Manager i DONG Energy med ansvar for udviklingen af projektet i en pressemeddelelse.

Hvis myndighederne godkender projektet og DONG Energy træffer en endelig investeringsbeslutning, forventer man, at dette første REnescience-anlæg i fuld skala, vil være i drift i første kvartal af 2017.

Læs mere om projektet

FAKTA OM RENESCIENCE-TEKNOLOGIEN

REnescience er en forbehandlingsteknologi, der håndterer usorteret husholdningsaffald. Ved hjælp af enzymer udtrækkes og omdannes det organiske materiale i husholdningsaffaldet til en såkaldt biovæske. Se processen på billedet øverst i artiklen.

Biovæsken adskilles fra den uorganiske del af affaldet, og uorganisk materiale som f.eks. plast, metal og glas sorteres fra og genanvendes eller afbrændes i et traditionelt affaldsforbrændingsanlæg til el- og varmeproduktion. REnescience fungerer dermed også som et centralt sorteringsanlæg og fanger de genanvendelige dele, som ikke allerede er taget fra ved kildesortering. Biovæsken kan opbevares i en lagertank ohg senere bruges til biogas og på længere sigt til andre brændstoffer.

En af fordelene ved teknologien er, at man ikke blot opsamler, sorterer og genanvender både uorganisk og organisk affald – herunder vigtige næringsstoffer. Anlægget har også mulighed for at udnytte det organiske materiale fra husholdningsaffaldet, der ellers ville være gået tabt ved kildesortering. Det uorganiske affald indeholder nemlig ofte organiske fraktioner såsom etiketter og madrester. Disse fraktioner vil dermed komme med i biovæsken, hvis plast, metal og glas først sorteres via REnescience-teknologien frem for i kildesorteringen.

Det første REnescience-anlæg ligger på Amager ved Amager Ressourcecenter. Efter 10.000 test-timer, hvor REnescience-teknologien var klar til kommercialisering, blev demonstrationsanlægget officielt indviet i starten af 2014. Læs mere om indvielsen

Læs mere om REnescience