Ny hjemmeside om biobrændstoffer lanceret

En ny hjemmeside om biobrændstoffer, kaldet Biofuels for Europe, blev i dag lanceret. Den er skabt med henblik på at bidrage med forskningsbaseret viden til debatten om biobrændstoffer. Bag hjemmesiden står blandet andet Novozymes og Scania. Professor Claus Felby fra Københavns Universitet er en af de forskere, der skal bidrage med viden til siden.

Biobrændstofdebatten kan ofte blive kompliceret, da biobrændstoffer ikke er en homogen gruppe, men en betegnelse, der dækker over række forskellige brændstoftyper. Disse typer kan derudover hver især laves på forskellige biologiske råstoffer, der alt efter oprindelse kan være mere eller mindre bæredygtige. Her ender det af og til i en diskussion om mad versus brændstof eller om hvor stort et klimaaftryk det enkelte biobrændstof har.

For at ruste EU-politikere og andre, der ikke er eksperter på området, har en række virksomheder sammen lanceret hjemmesiden Biofuels for Europe, der indeholder lettilgængelig men videnskabelig funderet information om de spørgsmål, som typisk dukker op i debatten:

Efterspørgslen efter biobrændstoffer forventes også at stige efter 2020. Det kræver yderligere teknologisk udvikling og et øget fokus på teknologisk integration, hvis vi skal imødegå den store udfordring at dekarbonisere energiforsyningen. Vi har brug for en sammenhængende og pålidelig politisk ramme, der er baseret på reel videnskab, så vi kan opnå dette på den mest økonomiske og bæredygtige måde. Her er hjemmesiden er et glimrende udgangspunkt, siger Claus Felby, professor i Biomasse og Bioenergi ved Københavns Universitet.