Grøn Roadmap 2030: Biobrændstoffer giver hurtig og billig reduktion af drivhusgasser

Grøn omstilling af transportsektoren kræver en kombination af energieffektivitet, mere el og højere iblanding biobrændstoffer frem mod 2030. Men i den første del af perioden er en iblanding af biobrændstoffer den billigste vej til lavere udledning af drivhusgasser. Sådan lyder det i rapporten Grøn Roadmap 2030 – scenarier og virkemidler til omstilling af transportsektorens energiforbrug, der blev præsenteret den 16. november 2015.

Danmark har et langsigtet mål om at være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. Det har konsekvenser for vores transportsektor, der hovedsagelig er baseret på fossil olie.
Desuden er Danmark forpligtet af et EU-mål om, at den ikke-kvoteomfattede sektor skal reducere sine CO2-udledninger med 30% i 2030. Den største del af udledningerne i denne sektor kommer fra transport og landbrug.

Energifonden har i januar 2015 igangsat og finansieret en analyse, der giver bud på, hvordan vejtransport omkostningseffektivt kan bidrage med sin proportionelle andel af Danmarks forventede reduktionsforpligtelse i 2030 – altså minimum 35%.

Resultaterne er samlet i rapporten Grøn Roadmap 2030 – Scenarier og virkemidler til omstilling af transportsektorens energiforbrug, der blev præsenteret mandag den 16. november.
Rapporten og analyserne er udarbejdet af Ea Energianalyse i samarbejde med Dansk Energis analyseafdeling, der har bistået med faglig sparring.

”Der var tre grunde til, at vi i Energifonden besluttede os for at få udarbejdet en grøn roadmap 2030: Fonden har transport som et fokusområde. Vi begyndte at tvivle på, at der kom en roadmap fra regeringen. Og så fandt vi det vigtigt, at der blev regnet på de samfundsøkonomiske omkostninger ved en gradvis reduktion af CO2-udledningerne fra vejtransport. Det sidste var ikke med i regeringens projekt,” siger formand for Energifonden, direktør i BioRefining Alliance og tovholder for projektet, Anne Grete Holmsgaard.

En styregruppe med repræsentanter fra transportbranchen er på baggrund af analyserne kommet frem til en række konklusioner og anbefalinger, som kan læses i rapporten.
Foruden Anne Grete Holmsgaard deltog Kristine van het Erve Grunnet, Dansk Energi, Lærke Flader, Dansk Elbil Alliance, Ove Holm, Dansk Transport og Logistik, Peter Stigsgaard, Energi- og Olieforum og Torben Lund Kudsk, FDM i styregruppen.

”Det er en bred kreds af aktører i transportbranchen, der har siddet med i styregruppen og bidraget med input og feedback undervejs – og som nu står sammen om konklusioner og anbefalinger. Det sender et stærkt signal fra en samlet branchen til politikerne,” siger chefkonsulent i Dansk Energi og den anden tovholder for projektet, Kristine van het Erve Grunnet.

LÆS MERE

Energifonden: Dumt at udsætte den grønne omstilling

Energifonden: usikkert at satse på fremtidens teknologi