Fortsat bred politisk opbakning til MEC

“Kære politikere på Christiansborg: Der er masser af job og vækst i biobenzin. Men det er nu, at I skal samle det grønne guld op fra mulden,” skriver blandt andre Søren Gade, gruppeformand (V), Mette Abildgaard, Klima- og Energiordfører (K), Bendt Bendsen, MEP (K) og Andreas Steenberg, Klima- og transportordfører (Rad. V) i et debatindlæg den 10. november. Få dage inden havde socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, besøgt Maabjerg Energy Center (MEC) og givet sin opbakning til projektet. Udmeldingerne er de seneste i rækken af positive, politiske tilkendegivelser over for MEC. Nu mangler vi bare politisk handling.

“I de kommende måneder tager partierne bag Energiforliget hul på denne vigtige diskussion i Folketinget. Vi mener, at MEC uden tvivl er et rigtigt godt bud på at komme videre med den vanskelige omstilling af transportsektoren og reducere vores CO2-udledning samtidig med, at vi skaber jobs og vækst i landdistrikter.”

Sådan lyder et kort uddrag af debatindlægget Der ligger 2.250 job på en mark mellem Holstebro og Struer, som Søren Gade, gruppeformand (V), Mette Abildgaard, Klima- og Energiordfører (K), Andreas Steenberg, Klima- og transportordfører (Rad. V), Peter Stigsgaard, Direktør Energi- og olieforum, Claus Jensen, Forbundsformand Dansk Metal, Bendt Bendsen, Medlem af Europa-Parlamentet og Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes står bag.

Den 4. november besøgte formand Mette Frederiksen (S) Maabjerg Energy Center. Dagens efter lavede hun :

“Der ligger et stort job-potentiale i den grønne omstilling, men det kommer ikke af sig selv. Derfor foreslår Socialdemokratiet, at vi i Danmark går forrest og indfører et iblandingskrav for 2. generations biobrændsel. Problemet er, at vi i dag med 1. generations biobrændsel bruger fødevarer som brændsel. Ved at sætte krav om 2. generationsbiobrændsel kan vi sørge for, at vi putter halm i benzintanken i stedet for fødevarer. Det er godt for klimaet og det er godt for jobskabelsen i landdistrikterne. Jeg besøgte i går Maabjerg Biogas – bare i denne virksomhed kan der skabes 1000 blivende job ved at indføre iblandingskravet. På landsplan kan der blive tale om helt op mod 24.000 jobs i ‘Produktions Danmark’.”

Mette F MEC

LÆS OGSÅ

MEC er blevet et tema i valgkampen