Produktivt stormøde i BioRefining Alliance

12.04.2012, Nyheder
 

Der var livlig diskussion og udveksling af viden og erfaringer, da BioRefining Alliance onsdag den 11. april 2012 holdt stormøde i Bagsværd nord for København.

Det var alliancepartneren Novozymes, der lagde hus til arrangementet, hvor en række eksperter fra centrale virksomheder og organisationer samt flere af landets universiteter og andre forskningsinstitutioner var mødt op. 

Deltagerne var med udgangspunkt i den enkeltes ekspertise inddelt i fire arbejdsgrupper: Bioressourcer, forbehandling og separation, biobrændstoffer samt bioprodukter. 

Hver gruppe skulle på stormødet komme med nogle foreløbige bud på, hvad Danmark nu og i de kommede årtier med fordel kan sætte fokus på, hvis vi skal være blandt de førende nationer i overgangen fra det fossilbaserede til det biobaserede samfund. 

Stormødet var et vigtigt led i den proces, der senere på året skal munde ud i en række anbefalinger fra BioRefining Alliance, og er en del af arbejdet i AGROBIOSAM, som er støttet af GUDP.