Hvad vi laver

Den 12. juni 2012 lancerede BioRefining Alliance sin strategi "Danmark i et globalt biobaseret samfund - vil vi være kunder eller producenter?"

Læs strategirapporten samt de fire arbejdsgruppers baggrundspapirer under Strategi.  

Arbejdsgruppernes arbejde har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet.

Under Aktiviteter og Kalender kan man finde information om og materiale fra BioRefining Alliances arrangementer og andet, vi deltager i. 

BioRefining Alliance henvender sig løbende til myndighederne og deltager i offentlige høringer. Se disse henvendelser under Officielle henvendelser og høringssvar.