Vision

Vi gjorde det med vindenergi. Nu har vi chancen for at gøre det samme med biobaserede produkter.

Derfor bør bioøkonomi blive et nyt dansk satsningsområde på linje med vind, vand og energibesparelse – ellers ender vi blot som kunder hos lande som USA, Brasilien og Kina samt adskillige EU-lande, der i disse år investerer massivt i bioraffinering.

Store, danske virksomheder eksporterer allerede i dag viden og teknologi, der kan lave planter og organisk affald om til biobaserede brændstoffer og andre kemikalier.

BioRefining Alliance samler derfor relevante aktører og leverandører inden for bioraffinering og produktion af biomasse, så Danmark fortsat kan være med i front.

Gennem forskning, udvikling og nye demonstrationsanlæg kan vi øge eksporten og antallet af arbejdspladser – og gøre det bæredygtigt.

For overgangen fra det fossilbaserede til det biobaserede samfund behøver ikke at ske på bekostning af fødevareproduktion og biodiversitet.

Vi kan både skabe værdifulde produkter ud af restbiomasse og organisk affald – såkaldt 2G-bioraffinering - og samtidig recirkulere livsvigtige råstoffer som fosfor og kulstof.

Men den politiske regulering af bioressourcer til produktionen af og markedet for 2G-produkter skal blive bedre, hvis produkterne skal kunne klare sig i konkurrencen med mindre bæredygtige alternativer.