Afsluttende bemærkninger ved Anne Grete Holmsgaard

+10 millioner tons planen: