Klimaplan: Lad os komme i gang med konkrete tiltag

14.08.2013, Pressemeddelelser

Direktør Anne Grete Holmsgaard roser regeringen for at fremlægge sin klimaplan og sit ønske om at nedbringe Danmarks udledning af drivhusgasser. Nu afventer hun de næste skridt, hvor forslagene bliver til konkrete tiltag til glæde for klima, beskæftigelse og eksport.

Regeringen skal have ros for at fremlægge et klimakatalog - og for at insistere på at ville gøre en seriøs indsats for at nedbringe udslippet af drivhusgasser. Alle sektorer skal naturligvis bidrage.

På transportområdet - som jo er næsten 100% afhængig af fossil olie - er der fremlagt en lang række forslag til inspiration. Forslagene er præget af, at de har meget forskellig tidshorisont, og beregningerne af gevinster og omkostninger er også præget af, at der er tale om et "første hug", som trænger til en kvalificering - herunder af de mulige job og eksportgevinster for Danmark. 

Det understreger det store behov for at komme i gang med det konkrete arbejde med en grøn roadmap - som transportministeren spillede ud med i juni i år. Og at det kommer til at foregå i en ånd, hvor der er accept af, at der skal mange virkemidler til.
 
Et af dem er obligatorisk iblanding af 2. generations biobrændstoffer, det vil sige biobrændstoffer, hvor bæredygtigheden er i top, fordi de er produceret på restprodukter fra land- og skovbrug samt biologisk affald.Det er ydermere et krav, hvor det ser ud til, at EU vil træffe beslutning inden for de kommende måneder.
 
Så vi ser frem til konstruktive drøftelser med regeringen om at få strikket en stærk grøn pakke sammen. Og en pakke, hvor vi også får høstet gevinsterne i form af nye job, teknologieksport og en stærk placering på de voksende globale markeder for avanceret bioøkonomi.