EUDP-midler til nye bioraffinerings-projekter

25.07.2013, Nyheder

Projekter med bioraffinering som omdrejningspunkt var højt prioriteret i den seneste uddeling af EUDP-midler. To af alliancens partnere var blandt modtagerne.

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP, under Energistyrelsen giver to gange om året tilskud til projekter inden for ny, klimavenlig energiteknologi.

To af BioRefining Alliances partnere fik den 14. juni 2013 tilskud til i alt tre projekter. Se beskrivelsen af dem herunder: 

KANE – Kalundborg Next (BESTF)
I projektet skal en ny version af Inbicons teknologi for produktion af 2G-biobrændstoffer etableres og demonstreres. 
Ansvarlig virksomhed: DONG Energy Power A/S

Katalytisk fjernelse af tjære fra biomasseforgassere II
Biomasseforgasning til kraftvarme og fremstilling af nye biobrændstoffer bremses af ineffektiv fjernelse af tjærer fra forgasningsgassen. Tilsodning og regenerering af tjærekatalysatoren studeres og en ny katalysator installeres i Skive Fjernvarmes anlæg. Et forstudie til opstilling af Haldor Topsøes bio-syntetisk brændsel anlæg i Skive foretages.
Ansvarlig virksomhed: Haldor Topsøe A/S

REnescience.
Demonstration af REnescience fuldskala anlæg.
Projektets formål er at demonstrerer REnescience-teknologien i fuldskala som en integreret del af det samlede affaldshåndteringssystem for kommunerne Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart for derigennem at demonstrere teknologiens modenhed og  kommercielle parathed. 
Ansvarlig virksomhed: Dong Energy Thermal Power a/s.

Desuden er der flere af de øvrige projekter, hvori der helt eller delvist indgår bioraffinering.

Læs mere om de 39 projekter, der har fået EUDP-midler i denne omgang.