BRIDGE 2020 - et vigtigt initiativ fra EU-Kommissionen

25.07.2013, Nyheder

Nyt initiativ fra Europa-Kommissionen kaldet BRIDGE 2020 skal gennem et offentligt-privat partnerskab sætte skub i forskning og innovation inden for den biobaserede industri samt medvirke til, at nye biobaserede løsninger og produkter ikke falder i den såkaldte 'valley of death', inden de når at komme ud på markedet. Direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard, mener, at BRIDGE 2020 er et vigtigt initiativ.   

Gennem inititiativet BRIDGE 2020 er EU-Kommissionen gået sammen med næsten 50 små og store virksomheder, klynger og organisationer i et offentligt-privat partnerskab.

Initiativet er en udløber af Horizon 2020 og the Strategy and Action Plan for a Sustainable Bioeconomy in Europe. BRIDGE er et akronym af Biobased and Renewable Industries for Development and Growth in Europe.

Målet er at skabe en biobaseret industri, der gennem en bæredygtig, ressourceeffektiv anvendelse af biomasse og med mindst mulig spild udvikler og producerer en lang række konkurrencedygtige, biobaserede produkter såsom transportbrændstof, kemikalier, ingredienser, foder, energi og materialer. 

Direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard, er begejstret for initiativet:

- Det er stærkt opmuntrende, at EU har besluttet at afsætte 1 mia. euro til videre udvikling af avancerede biobaserede produkter, herunder penge til et antal meget store demonstrationsanlæg. Det, at der også kan anvendes midler til ”stål og rør” er fantastisk vigtigt, fordi det er afgørende for, at de mange fremragende forskningsresultater kan komme føre til egentlig produktion og videre innovation i hele værdikæden, siger hun. 

Desuden er hun glad for opbakningen fra de mange private aktører - herunder fra to af BioRefining Alliances medlemmer, Novozymes og DONG Energy:

- Jeg vil også godt rose de hen mod 50 involverede virksomheder og andre aktører for, at de har formået at samle sig og træffe beslutning om tilsammen selv at afsætte over 3,5 mia. euro til den samlede proces. Uden den indsats var det næppe lykkedes at få EU-beslutningen igennem, siger hun.

Læs mere om Bridge 2020