To EP-udvalg har nu stemt om biobrændstoffer

24.07.2013, Nyheder

Europaparlamentets udvalg ITRE og ENVI har stemt om ændringsforslagene til regulering af biobrændstoffer. Direktør Anne Grete Holmsgaard gennemgår her de næste skridt i forløbet.

Af Anne Grete Holmsgaard

EU-Kommissionens forslag til ændrede regler for vedvarende energi i transportsektoren har i juni og juli været til afsluttende behandling i de to centrale udvalg i Europa-Parlamentet: ITRE (Industri og energi) og ENVI (miljø).

Energi- og miljørådene har desuden behandlet det irske formandsskabs fremskridtsrapport om samme emne. Sagen går nu videre til det litauiske formandskab, som ikke nødvendigvis har sagen lige så højt prioriteret, som det irske formandskab har haft det.

Næste etape er behandling og afstemning i Europa-Parlamentets plenarforsamling den 9. og 10. september, hvorefter der kan indledes trilog-forhandlinger mellem Parlament, Råd og Kommission. Der skal stemmes endeligt i januar/februar 2014.

Som det ser ud nu, er der rimelige muligheder for, at der kan vedtages et separat mål for avancerede biobrændstoffer, men der er lang vej endnu til en endelig beslutning og mange modstridende synspunkter i Ministerrådene, Kommissionen og de enkelte grupper i Parlamentet.

Her en kort oversigt over, hvad der indtil videre er vedtaget:

ITRE: Et loft på 6,5% for konventionelle (1G) biobrændstoffer; et delmål på min. 2,5% for avancerede (2G) – indfases gradvist frem til 2020; et mål på 4% 2G i 2025; et forpligtende mål på 7,5% ethanol i benzin; mål for el i transport på 1%; ingen dobbelt eller firedobbelt tælling for 2G-biobrændstoffer.

ENVI: Et loft på 5,5% for 1G-biobrændstoffer; et delmål på min 2% for 2G-biobrændstoffer men med dobbelttælling; et delmål på min 2% for el i transport – med firedobbelttælling baseret på VE-andelen af el; inkludering af ILUC faktorer i brændstofkvalitetsdirektivet, hvor det forpligtende mål på 6% CO2-reduktion i 2020 supplereres med et mål på 9% CO2-reduktion i 2025.

Læs selve teksterne her 

Det irske formandsskabs fremskridtsrapport

Rapporten påpeger, at der er stærkt delte meninger i Rådet om Kommissionens loft på 1G. Andre vil hellere have ILUC-faktorer med som bindende. Nogle sætter spørgsmålstegn ved, om der kan leveres avancerede (2G) biobrændstoffer til en rimelig pris inden 2020 og påpeger behovet for at støtte eksisterende investeringer (i 1G).

Formandsskabet har på baggrund af de stærkt delte holdninger afsøgt holdningen til en række andre muligheder for at håndtere spørgsmålet om ILUC herunder at loftet for 1G kun skal gælde olieholdige biobrændstoffer; at lade loftet følge medlemsstaternes anvendelse af 1G i 2011 i stedet for det generelle forbrug i EU.

Men da ingen af disse muligheder har vundet større tilslutning, har formandsskabet i stedet foreslået et separat mål på min. 2% 2G i stedet for et loft – med mulighed for, at de enkelte lande kan vælge at anvende dobbelttælling for 2G som led i at realisere målet om, at 10% af det endelige energiforbrug i transport skal dækkes af VE i 2020.

Muligheden for at anvende dobbelttælling til at nå det samlede mål gælder ikke brugt madolie (used cooking oil) og animalsk fedt som råstoffer. Desuden har formandsskabet overvejet at anvende en større multiplikationsfaktor for el til transport.

Rapporten blev taget til efterretning af Rådet.