Hvad vi laver

Den 12. juni 2012 lancerede BioRefining Alliance sin strategi "Danmark i et globalt biobaseret samfund - vil vi være kunder eller producenter?"

Under Aktiviteter kan man finde præsentationer, artikler og andet materiale fra lanceringskonferencen.

Læs strategirapporten samt de fire arbejdsgruppers baggrundspapirer i menuen til højre.  

Arbejdsgruppernes arbejde har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet.