Biobrændstoffer

Arbejdsgruppen Biobrændstoffer bestod af:

Jeppe Bjerg, DONG Energy (formand)

Anders Lyngaa Kristoffersen, Novozymes

Martin Porsgaard, SAS

Anton Freiesleben, SCANIA   DANMARK A/S

Søren Korsholm, Landbrug & Fødevarer

Troels Yde Toftdahl Landbrug  & Fødevarer

Jacob Stahl Otte, Energi- og olieforum

Martin Andersen, Kalundborg  EU-Office

Per Møller, Cluster Biofuels Denmark

Peter Ruhdal Jensen, Center  for Systems Microbiology, DTU

Anne Sophie Vinther Hansen, DTU Systems Microbiology

Svend Christensen, Department of Agriculture and Ecology, KU-LIFE

Hans Aage Hjuler, Danish Power Systems

Robert Arendal, RA Associates

Rasmus G. Egebjerg, Haldor Topsøe

Lars Aagaard, Dansk Energi

Erik C. Wormslev, NIRAS

Michael Persson, DONG Energy

Andre inputgivere:

Kjær Andreasen, DAKA

Svend Christensen, KU-LIFE

Anders Funch Jensen, Biogasol

Henrik Wentzell, Syddansk Universitet

Anne-Belinda Bjerre, Teknologisk  Institut

Birgitte Rønnow, Terranol

Læs arbejdsgruppens baggrundsrapport her

 Bilag og tovholdere

11.01 - deltagere

11.02

11.03

11.04

11.05

11.06

11.07

11.08

11.09

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16