Tema: Årsmøde i BioRefining Alliance

03.04.2014, Nyheder

Industrien, brancheorganisationer, universiteter og grønne NGO'ere var stærkt repræsenteret, da BioRefining Alliance mandag den 31. marts 2014 inviterede til generalforsamling og årsmøde. Det blev en spændende eftermiddag med oplæg fra fødevareminister Dan Jørgensen og Connie Hedegaards tidligere assistent, Kristian Ruby, samt muligheden for at netværke på kryds og tværs.

Antallet af deltagere på dette års generalforsamling var mere end fordoblet, da BioRefining Alliance  siden sidste generalforsamling har fået seks nye medlemmer. De benyttede anledningen til at lære de fire stiftere og hinanden bedre at kende. BioRefining Alliance har nu i alt 10 medlemmer

Ministeren: Grøn vision skal følges op med konkrete løsninger

På det efterfølgende årsmøde lagde fødevareminister Dan Jørgensen (S) ud med at ridse de klimaproblemer og dermed de udfordringer, verden står overfor, når vi skal producere fødevarer og energi nok til en voksende befolkning.

Men frem for at tegne de sædvanlige skræmmebilleder, mente ministeren, at Danmark i stedet kunne tegne en grøn vision for, hvordan vi kan løse problemerne.

Han understregede dog, at den slags visioner ofte kan blive overfladiske og meget lidt konkrete. Derfor opfordrede han deltagerne på årsmødet til at byde ind med konkrete løsninger, hvilket han roste flere af de tilstedeværende for allerede at gøre.

Flere ubekendte i det EU-politiske landskab de kommende måneder

Connie Hedegaards tidligere assistent Kristian Ruby, der nu arbejder med bioressourcer som seniorrådgiver i Operate, gennemgik historikken og den mulige udvikling af de politiske tiltag og direktiver, der har indflydelse på avancerede biobrændstoffer og bioøkonomi i en bredere forstand.

Selvom processerne for de relevante direktivændringer fortsætter under de kommende EU-formandskaber, kan sammensætningen af det nye Europa-Parlament og udskiftninger på en række EU-topposter ifølge Kristian Ruby få indflydelse på tempoet og i hvilken retning processerne vil gå.

Han anbefalede derfor, at man holder skarp øje med, hvem der sætter sig på de relevante poster og ordførerskaber, så man kan medvirke til, at processerne ikke går i stå.   

Se invitationen til og program for årsmødet

Se flere billeder fra årsmødet herunder: