Kommission: Offensiv satsning på bæredygtig biomasse

Natur- og Landbrugskommissionen præsenterede i dag sin rapport med en 44 hovedanbefalinger til glæde for både dansk natur og landbrug. En af anbefalinger var, at der skal satses offensivt på bæredygtig produktion og anvendelse af bæredygtig biomasse. Direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard, er begejstret for kommissionens udmelding.

Vækstteam: 2G-produkter rummer stort erhvervspotentiale

Danmark kan blive et vækstcenter med viden, teknologi og produktion i en bæredygtig europæisk bioøkonomi, og tiden er kommet til at rykke fra demonstration til industriel skala for de plantesukre, som giver grundlag for udvikling af biobaserede erstatninger for fossile råstoffer. Sådan lyder ambitionen fra regeringens Vækstteam for Vand, Bio og Miljøløsninger, der i dag præsenterede sine anbefalinger.