bioprodukter

From the Sugar Platform to biofuels and biochemicals

Numerous potential pathways to biofuels and biochemicals exist via the sugar platform. This study uses literature surveys, market data and stakeholder input to provide a comprehensive evidence base for policymakers and industry – identifying the key benefits and development needs for the sugar platform.

Superabsorberende biobaserede polymerer er en realitet

Aftalen mellem Novozymes, Cargill og BASF om at producere biobaseret 3-hydroxypropionsyre (3-HP) og konvertere det til akrylsyre og superabsorberende polymerer er en succes. I august 2012 indgik de tre parter en aftale om at udvikle en proces til konvertering af 3-HP baseret på fornybare råmaterialer. Udover at konverteringen er lykkedes, så har man nu også valgt den proces, der skal opskaleres og videreudvikles.

EU og industri lancerer bioøkonomisk milliard-partnerskab – BBI

3,7 milliarder euro. Så meget skyder EU-Kommissionen og en række førende virksomheder inden for bioøkonomi sammenlagt i et nyt offentligt-privat partnerskab, BBI, der skal understøtte udvikling af ny teknologi og ikke mindst at afprøvet teknologi kommer op i stor, industriel skala. Sidstnævnte skal sikre, at teknologierne kommer over “dødens dal”, der refererer til perioden fra et produkt er færdigudviklet til det er kommercielt rentabelt. Et usædvanligt skridt fra EU-Kommissionen, der hidtil kun har støttet nye teknologier i de indledende udviklingsfaser.

Vækst, innovation og job inden for avanceret bioøkonomi

Den 25. november 2013 kunne man få unikt indblik i de industrielle muligheder og aktuelle satsninger inden for avanceret bioøkonomi med oplæg fra centrale danske og udenlandske aktører, da BioRefining Alliance afholdt konference i Fællessalen på Christiansborg.