Seminar: Bioplast – og cirkulær økonomi

I samarbejde med Nordisk Bioplastforening inviterer BioRefining Alliance til seminar om bioplast og cirkulær økonomi.

Foto: John Dalkin

bioplast-cirkular3-2016

På dette seminar sætter vi fokus på bioplast som alternativ til fossilbaserede plastprodukter.

– Hvor langt er vi egentlig med at producere og anvende bæredygtige bioplast-produkter – og er al bioplast lige god, når vi taler cirkulær økonomi?

– Hvem er det, der efterspørger bioplast, og hvorfor?

– Hvilke krav stiller forbrugerne til bioplast, og er bionedbrydelighed vigtig for dem?

– Hvor får vi råstofferne til version 2.0 fra?

– Og hvad med den politiske regulering – er den tilstrækkelig eller er der behov for egentlige strategier – nationalt og i EU?

Mød danske og svenske producenter, aftagere, forskere, forbrugere og en dansk politiker, der er engageret i området.

Mogens Dahls Koncertsal i
København 
den 23. november, 12.00-17.00
Pris: 550 DKK og en let frokost er inkluderet. Tilmeld dig seminaret

Arrangører: Nordisk Bioplastforening og BioRefining Alliance.

Program:

12.00 – 12.30
Indtegning og let frokost


12.30 – 12.50
Velkommen – Hvad taler vi om, når vi taler om bioplast? En kort introduktion
Noriska Bioplastförening repræsenteret af Bjarne Höglund fra FKUR.


12.50 – 13.20
Bioplast er ikke bare bioplast

Petri Vasara, Dr.Tech., Global Practice Head, Pöyry Management Consulting Oy.


13.20 – 13.50
Produktion af bionedbrydelig bioplast v. GAIA
Åke Rosén, R&D manager, Gaia.


13.50 – 14.20
Bioplast som en del af en bæredygtig emballageindsats

Louisa Raith, Coop Danmark.


14.20 – 14.30
Kort pause


14.30 – 15.00
2. generations råstoffer til bioplast

Niels Henriksen, DONG Energy taler om husholdningsaffald som råstof.


15.00 – 15.30
Har vi brug for en politisk strategi for bioplast? 

Ida Auken, RV, tidl. Miljøminister.


15.30 – 15.50
Dansk producent af bioplastemballage 

Jan Weier, Senior Sales Manager, RPC Promens.


15.50 – 16.20
Råmateriale av bioplast i dag og i fremtiden

Alberto Castellanza, Novamont.


16.20 – 16.50
Panel: Hvor tror vi at fremtiden ligger?