Roadmap for grøn transport

Regeringen har en målsætning om at udfase brugen af fossile brændstoffer og dermed reducere udledningen af CO2 fra transportsektoren. Derfor vil Transportministeriet gennem projektet ‘Roadmap for grøn transport’ udarbejde en konkret plan, der skal skitsere, hvilke virkemidler det er nødvendigt at anvende, hvis det skal kunne lade sig gøre.

Projektet har haft to følgegrupper. BioRefining Alliance repræsenteret ved direktør Anne Grete Holmsgaard sad i følgegruppen ‘Grønne organisationer og teknologiske løsninger.’

Arbejdet med planen startede i 2013 og skulle oprindelig have været fremlagt af SR-regeringen. Men Venstre-regeringen “agter ikke gøre arbejdet færdigt”. Det oplyser Transport- og Bygningsministeriet den 29. oktober 2015 til Altinget.dk