Mål for avancerede biobrændstoffer er med i EU-strategi

EU-Kommissionen har den 20. juli udsendt sin strategi om ” lav-emissions mobilitet” frem mod 2030. Det sker samtidig med, at medlemslandene har fået meddelt deres mål for CO2 reduktioner i den såkaldte ikke-kvote sektor (transport, landbrug, opvarmning ed oliefyr mv). Inden for disse områder skal EU under ét reducere med 30% frem til 2030 (ift. 2005). Lande med højt BNP skal reducere mindre, øvrige lande mindre. Danmark skal reducere med 39%.

Opgaven er ganske stor. Men som det fremgår af Grøn Roadmap 2030  kan transportsektoren godt reducere med sin proportionelle andel, hvis EU står ved sit ønske om at accelerere udviklingen og får sat gang i de nødvendige EU politikker. Uden, vil det blive endog meget vanskeligt for de enkelte medlemslande at nå målene.

Set i det lys er strategien et skridt i den rigtige retning. De vigtigste ting er med (øget effektivitet, vedvarende energi til transport, flere lav-emissions biler). Og, den hidtidige afvisning af at fastsætte mål for avancerede biobrændstoffer er afløst af en noget mere realistisk vurdering af, hvad der skal til, hvis disse brændstoffer skal kunne blive en del af omstillingen.

I strategien hedder det således:

“… Commission is examining how to provide a strong incentive to innovate in energies needed

for the long-term decarbonisation. This could be done for example as an obligation for fuel

suppliers to provide a certain share of renewable alternative energy, i.a. advanced biofuels

and synthetic fuels, for example through a blending mandate or an obligation to reduce the

greenhouse gas impact of the energy supplied”

“Set med vores øje er det meget positivt”, siger direktør, Anne Grete Holmsgaard og uddyber:
“Vi har været igennem en periode, hvor man I EU-Kommissionen helst ville undgå at tale om mål som virkemiddel – uden at man I øvrigt kunne pege på, hvad man så kan gøre for fx at fremme avancerede biobrændstoffer, dvs. biobrændstoffer baseret på restprodukter fra land- og skovbrug samt affald. Vi ser det derfor som positivt, at man nu er nået til en erkendelse af, at mål/iblandingsmandater er nødvendige som en del af indsatsen for at få udledningerne fra transportsektoren ned i perioden frem til 2030. Det samme gælder erkendelsen af, at man er nødt til at gøre en særlig indsats for at få gang i investeringerne i avancerede biobrændstoffer rundt om i EU.”

 Læs mere om EU-Kommissionens strategi og meddelelse